Deloitte Tax Challenge 2018

Winners for Team Category
Prizes Team Name Team Members  University / College
Champion Intaxicated Thon Ding Fong
Yip Jia How
Liew Hung Hian
Tan Jia Lok
Tunku Abdul Rahman University College (Kuala Lumpur)
1st runner up We Bear Tax Ilyana Ibrahim
Lee Yen Yen
Lam Yoke Qi
Hor Wan Qing
Sunway TES
2nd runner up Random Sophia Teo Yong Nan
Veronica Lim Fang Mei
Lew Zi Yu
Lew Yu Hang
University of Malaya
Merit (1) Number One Yap Chuan Min
Chiew Meng Tak
Ting Xian Zheng
Ong Wai Wah
Tunku Abdul Rahman University College (Kuala Lumpur)
Merit (2) Tax Maniac Muhammad Amir Nurhakim Bin Taufik
Muhammad Syahin Bin Mahbub Ahmad
Muhammad Aiman Shazlee Bin Shaffie
Muhamad Akmal Firdaus Bin Mohd Sukri
INTEC Education College
Best Writer Tax Maniac Muhammad Amir Nurhakim Bin Taufik
Muhammad Syahin Bin Mahbub Ahmad
Muhammad Aiman Shazlee Bin Shaffie
Muhamad Akmal Firdaus Bin Mohd Sukri
INTEC Education College
Best Presenter Number One Chiew Meng Tak Tunku Abdul Rahman University College (Kuala Lumpur)
Random Lew Zi Yu University of Malaya
Intaxicated Liew Hung Hian Tunku Abdul Rahman University College (Kuala Lumpur)
Intaxicated Tan Jia Lok Tunku Abdul Rahman University College (Kuala Lumpur)
Useful Links